Профессор-укытучылар составында вакантлы вазыйфаларны биләүгә конкурс

Ректорның 2020 елның 26 июнендәге №156 боерыгы белән профессор-укытучылар составында түбәндәге вакантлы вазыйфаларны биләүгә конкурс игълан итәргә:

Кафедра мөдире:

– авыл хуҗалыгы җитештерүе белән идарә итү -1

– чит телләр-1

– урманчылык һәм урман культуралары -1

– урман тармагының таксацияләре һәм икътисады -1

Урман хуҗалыгы һәм экология факультеты деканы -1 кеше.

Конкурста катнашырга теләүчеләрдән гаризалар 26.07.2020 елга кадәр кабул ителә.

Университетың Гыйльми советы 01.09.2020 елда түбәндәге адрес буенча узачак: ТР, Казан ш., К.Маркс ур., 65 йорт.