РФФИ һәм Төркиянең фәнни һәм технологик тикшеренү советы белән берлектә үткәрелә торган фундаменталь фәнни тикшеренүләрнең иң яхшы проектларына конкурс

Россия фундаменталь тикшеренүләр фонды РФФИ һәм Төркиянең фәнни һәм технологик тикшеренү советы белән берлектә үткәрелә торган иң яхшы фундаменталь фәнни тикшеренүләр проектлары конкурсына гаризалар кабул итүне дәвам итә.

Конкурска түбәндәге фәнни юнәлешләр буенча фундаменталь фәнни тикшеренүләр проектлары тәкъдим ителергә мөмкин:

(01) математика, механика;

(02) физика һәм астрономия;

(03) химия һәм материаллар турында фәннәр;

(04) биология;

(05) Җир турында фәннәр;

(07) инфокоммуникацион технологияләр һәм исәпләү системалары;

(08) инженерлык фәннәренең фундаменталь нигезләре;

(09) тарих, археология, этнология һәм антропология;

(10) икътисад;

(11) фәлсәфә, политология, социология, хокук белеме, фән һәм техника тарихы, фән белеме;

(12) филология һәм сәнгать белеме;

(13) психология, белем бирүнең фундаменталь проблемалары, кеше сәламәтлеге һәм экологиясенең социаль проблемалары;

(14) глобаль проблемалар һәм халыкара мөнәсәбәтләр;

(15) медицина фәннәренең фундаменталь нигезләре;

(16) авыл хуҗалыгы фәннәренең фундаменталь нигезләре.

Проектны тормышка ашыру вакыты – 3 ел.

Проектта игълан ителгән тикшеренү фундаменталь булырга тиеш.

Проектны гамәлгә ашыруның һәр этабына грантның максималь күләме: 2 000 000 сум.

Гаризалар 10.09.2020  23: 59 (МСК) кадәр кабул ителә.

Тулырак мәгълүматны РФФИ сайтында алырга мөмкин:  https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2108717