Вакантлы вазыйфа биләүгә конкурс турында белдерү

Ректорның 2021 елның 11 гыйнварындагы 4-к номерлы боерыгы белән фәлсәфә һәм хокук кафедрасы мөдире вазыйфасына сайлаулар игълан ителде.

1.         Дәгъвачылардан вакантлы вазыйфаны биләп торуга гаризалар 10.02.2021 елга кадәр кабул ителә.

2.         Университетның Гыйльми советы 11.03.2021 елда түбәндәге адрес буенча узачак: ТР, Казан ш., Карл Маркс ур., 65 йорт.