РусскийТатарчаEnglish

«Физик тәрбия» кафедрасы мөдире вазыйфасына сайлау

Ректорның 2019 елның 13 февралендәге 34 номерлы боерыгы нигезендә «Физик тәрбия» кафедрасы мөдире вазыйфасына сайлаулар игълан итәргә.

  1. Әлеге вазыйфага дәгъва итүчеләргә гаризалар бирү вакытын 2019 елның 13 мартына кадәр билгеләргә.
  2. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны укыту - тәрбия эшләре буенча проректор - Зиганшин Б. Г. йөкләргә.

 

К списку новостей