Һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү педагогы

Россия Федерациясенең закон актлары нигезендә, профильле эшчәнлек буенча квалификацияне системалы күтәрү төрле категория белгечләр өчен мәҗбүри булып тора. Казан дәүләт аграр университеты «Һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү педагогы» өстәмә квалификация алуны тәэмин итә торган һөнәри белем бирү программасы буенча яңадан әзерлек уздыра.

 1. Программаның максаты:

Һөнәри стандартлар таләпләрен исәпкә алып, һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри белем бирүдә педагогик эшчәнлекне камилләштерү, гамәлдәге квалификация кысаларында һөнәри эшчәнлекнең төп төрләрен башкару өчен кирәк булган тыңлаучыларның һөнәри дәрәҗәсен күтәрү һәм һөнәри компетенцияләрен яңарту:

 • педагогик тикшеренүләр методологиясен һәм методларын белү (ОПК 1);
 • педагогик фәннәр өлкәсендә фәнни тикшеренү культурасына белү, шул исәптән мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр кулланып (ОПК 2);
 • педагогик тикшеренүләрнең нәтиҗәләрен интерпретацияләү, аларның кулланылыш чикләрен бәяләү, аларны мәгариф һәм социомәдәни мохиткә кертү тудырырга мөмкин куркынычларны бәяләү, алга таба тикшеренүләр перспективалары (ОПК 3);
 • педагогик фәннәр өлкәсендә тикшеренү коллективы эшен оештырырга әзерлек (ОПК 4);
 • белем бирү процессын модельләштерү, тормышка ашыру һәм бәяләү сәләте, эш бирүче ихтыяҗлары нигезендә өстәмә һөнәри белем бирү программаларын проектлау (ОПК 5);
 • укучының шәхси һәм һөнәри үсешенең планлаштырылган дәрәҗәсен тәэмин итү максатларында белем бирү технологияләрен, укыту һәм тәрбия ысулларын һәм чараларын нигезле сайлап алу һәм нәтиҗәле файдалану сәләте (ОПК 6);
 • эксперт бәяләве аша белем бирү эшчәнлегенә анализ ясау һәм аларны үстерү программаларын проектлау сәләте (ОПК 7);
 • югары белем бирүнең төп мәгариф программалары буенча укыту эшчәнлегенә әзерлек (ОПК 8).

Планлаштырылган уку нәтиҗәләре

Программаны үзләштерү нәтиҗәсендә тыңлаучы 1.1. пунктында күрсәтелгән гомумфессиональ компетенцияләрне үзгәртеп, белем һәм тикшеренү эшчәнлеген сыйфатлы гамәлгә ашыру өчен кирәкле фәнни-педагогик белем һәм күнекмәләрне яңартырга тиеш.

Тыңлаучы белергә тиеш:

 • заманча фәнни казанышлар, шул исәптән, аларны критик анализ һәм бәяләү;
 • тарих һәм фәлсәфә өлкәсендә белемнәрне кулланып, бөтен системалы фәнни караш нигезендә, комплекслы тикшеренүләрне, шул исәптән дисциплинарара тикшеренүләрне, проектлау принциплары һәм аларны гамәлгә ашыру методлары;
 • дәүләт һәм чит телләрдә фәнни һәм фәнни-мәгариф коммуникацияләренең заманча методлары һәм технологияләре;
 • мәгариф өлкәсендә дәүләт сәясәтенең гомуми нигезләмәләре;
 • РФ мәгариф системасының хокукый нигезләре;
 • югары һәм (яки) урта һөнәри белем бирү оешмасының стратегик үсеше юллары;

Тыңлаучы башкара алырга тиеш:

 • тикшеренү һәм практик бурычларны хәл иткәндә, шул исәптән дисциплинара өлкәләрдә, яңа идеяләр тәкъдим итәргә;
 • фәнни-белем бирү бурычларын хәл итү буенча Россия һәм халыкара тикшеренү коллективлары эшендә катнашу;
 • һөнәри эшчәнлектә этик нормаларны күздә тоту;
 • үз һөнәри һәм шәхси бурычларын планлаштыру һәм хәл итү;
 • регион тармаклары өчен белгечләр, бакалаврлар һәм магистрлар әзерләү процессын оештырырга;
 • белгечләрнең һөнәри үсеше өчен шартлар тудыру;
 • югары белем бирүнең һәм булачак белгечләрне тәрбияләүнең асылын ачыклау;
 • югары белем бирү оешмасының кыйммәтләрен, техник культурасын һәм гомуми сәясәтен формалаштыру;
 • һөнәри-педагогик эшчәнлектә фәнни-тикшеренү бурычларын формалаштырырга, аларны заманча технологияләр ярдәмендә хәл итәргә, үзебезнең һәм чит ил тәҗрибәсен кулланырга;
 • фәнни һәм методик документларны һөнәри дөрес төзергә;
 • дисциплиналарның укыту-методик комплексларын булдыру;
 • һөнәри эшчәнлекнең заманча таләпләре нигезендә белем бирү мохитен проектлау;
 • заманча технологияләр кулланып методик, укыту һәм фәнни-тикшеренү эшләре белән идарә итү;
 • уку дәресенең максатларын формалаштырырга;
 • уку материалын катгый нигезендә куелган максат белән сайлап алу, сайлап алынган материалны структурага салу;
 • материалның оптималь темпын сайларга, кыска җөмләләр кулланырга, уку материалын һәм аның иң мөһим өлешләрен кабатларга, тыңлаучыларга язмалар ясатырга, проблемалы мәсьәләләрне хәл итәргә өндәргә, таләпләрне арттырмаска, паузалар ясарга, дәресләрне үткәрү вакытын исәпкә алырга, аудиториядә уңай психологик атмосфера тудырырга;
 • уку максатларына туры килә торган техник чараларны сайларга, экранда сурәтләрнең яхшы күренешен, язуларның яхшы укылуын тәэмин итәргә, төсне функциональ яктан кулланырга, кирәкле вакытта мәгълүмат бирергә, уку аудиториясенең яктыртылышын исәпкә алырга;
 • укыту методын рациональ сайларга, уку материалын бәян итүнең дедуктив, индуктив һәм катнаш ысулларын кулланырга, тыңлаучылар белән визуаль контактка булырга, сүзне мимика һәм жестлар белән беркетергә, тиешле урыннарда пауза ясарга, материалны тыңлаучылар өчен аңлаешлы итеп формалаштырырга, оптимистик һәм уңай мохит булдырырга.

Тыңлаучы ия булырга тиеш:

 • укучыларның белемнәрне үзләштерү, белем һәм компетенцияләрне формалаштыру һәм үстерү буенча эшчәнлеген оештыру, алар тарафыннан норматив билгеләнгән нәтиҗәләргә ирешүне тәэмин итү;
 • укучыларның һөнәри һәм шәхси үсешен, белемнәрне һәм мәгарифне тирәнәйтү ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен педагогик шартлар тудыру;
 • белем бирү программаларын тормышка ашыруны методик тәэмин итү.
 • 1.3. Тыңлаучылар категориясе:

Университетларның һәм башка югары белем бирү оешмаларының профессор-укытучылар персоналы, урта һөнәри белем бирү оешмалары укытучылары.

Белем алу дәүләт яки билгеләнгән үрнәктәге документ белән расланырга тиеш.

Яңадан әзерләү программасын үзләштергән тыңлаучыларның һөнәри эшчәнлеге өлкәсенә педагогик процессларны, белем бирү системаларын һәм аларның закончалыкларын тикшерү, мәгариф, фән, мәдәният һәм социаль өлкә бурычларын хәл итү өчен педагогик технологияләрне эшләү һәм куллану керә.

Тыңлаучыларның гомуми хезмәт функцияләре:

Һөнәри белем бирү, урта һөнәри белем программалары һәм тиешле квалификация дәрәҗәсенә юнәлдерелгән өстәмә һөнәри программалар буенча укыту.

Төрле дәрәҗәдәге һәм юнәлештәге белем бирү программаларын гамәлгә ашырганда укыту-җитештерү процессын оештыру һәм үткәрү.

Урта һөнәри белем бирү программалары буенча белем алучы студентлар төркемен (курсын) оештыру-педагогик яктан тәэмин итү.

Һөнәри белем бирү программалары буенча белем алучы студентлар төркемен (курсын) оештыру-педагогик яктан тәэмин итү.

Укучылар һәм аларның ата-аналары (законлы вәкилләре) белән профориентацион юнәлештәге чаралар үткәрү.

Тиешле квалификация дәрәҗәсенә юнәлдерелгән урта һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү программаларын гамәлгә ашыруны оештыру-методик тәэмин итү.

Урта һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү программаларын тормышка ашыруны фәнни-методик һәм укыту-методик тәэмин итү.

Бакалавриат, белгеч, магистратура һәм өстәмә һөнәри белем бирү программаларын тиешле квалификация дәрәҗәсенә юнәлтеп укыту.

1.4. Уку вакыты:

Әлеге программа буенча тыңлаучыларны укыту 540 сәгать. Гомуми уку вакыты – 4 ай.

1.5. Уку формасы – көндезге-читтән торып.

1.6. Дәресләр атнага 8 сәгать, дәресләр графигы — укыту өчен төркем туплаганда дәресләр расписаниесе рәвешендә бирелә.

2. Программаның эчтәлеге түбәндәге модульләрдән тора:

мәгариф өлкәсендә дәүләт сәясәтен ачу, мәгариф системасы белән идарә итү, норматив-хокукый һәм икътисадый нигезләр, финанс ягыннан тәэмин итү, мәгариф өлкәсендә халыкара хезмәттәшлек, белем бирү мохитен проектлау өлкәсендә заманча профессиональ эшчәнлек таләпләре һ. б.