2020 елның 26 мартындагы 102 номерлы боерык «Укучыларга каникуллар бирү турында»

Приказ № 102 от 26 марта 2020 г. О предоставлении каникул обучающимся