Профессор-укытучылар составында вакантлы вазыйфаларны биләүгә конкурс

Ректорның 2020 елның 24 гыйнварындагы 26 номерлы боерыгы белән профессор-укытучылар составында түбәндәге вакантлы вазыйфаларны биләүгә конкурс игълан итәргә:

– Җир төзелеше һәм кадастр кафедрасы профессоры;

– Агрохимия һәм туфрак белеме кафедрасы профессоры.

Конкурста катнашырга теләүчеләрдән гаризалар 24.02.2020 елга кадәр кабул ителә.

Агрономия факультетының Гыйльми советы 06.03.2020 елда түбәндәге адрес буенча узачак: ТР, Казан ш., Ферма-2 ур., 53 йорт.