Вазыйфаларга сайлаулар турында

Ректорның 2020 елның 10 гыйнварындагы 8 номерлы боерыгы нигезендә түбәндәге вазыйфага сайлаулар игълан ителде:

  1. «Җир төзелеше һәм кадастрлар»
  2. «Физик тәрбия»

Сайлауларда катнашу өчен гаризалар һәм документлар комплектлары 2020 елның 11 февраленә кадәр кабул ителә.

Сайлаулар 2020 елның 12 мартында түбәндәге адрес буенча узачак: Казан шәһәре, Карл Маркс урамы, 65 йорт.